מפגש עניין בנושא גינקולוגיה של ילדות ומתבגרות
"ריקוד הטנגו" של קליניקה והדמיה

תאריך:    יום שישי 22.12.2017
שעה:      12:30 – 09:00
מיקום:    בית סוראסקי, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

תכנית הכינוס