מפגש ראשון עם רופא/ת נשים

עמדת החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות היא שקיים צורך במפגש של נערה אסימפטומטית עם רופא/ת נשים, בתזמון ובתכנים שיפורטו בהמשך. בכתיבת המלצות אלה נעזרנו בסקירת ספרות בעניין המלצות דומות בעולם, ביניהן של ה-ACOG. ההמלצות הנוכחיות מביאות בחשבון אילוצים של מערכת הבריאות והרפואה הציבורית בישראל. מרבית ההמלצות מבוססות על דעת מומחים, מפאת העדר עבודות מבוססות ראיות בנושא זה.

מטרת המפגש

המפגש הראשון עם רופא/ת הנשים יערך כביקור היכרות. מטרות המפגש הינן:

המשתתפים במפגש

רצוי שבמפגש ההיכרות הראשוני עם רופא הנשים תהייה הנערה מלווה לפחות ע"י אחד משני ההורים. בהיעדר ההורים קשה לקבל אנמנזה רפואית מפורטת משני ענפי המשפחה.

רופא/ת הנשים במפגש הראשון

כחלק מהחינוך לבריאות יש צורך במפגש עם רופא/ת נשים, שהינו\הינה חלק מהצוות האחראי לבריאות הנערה. ביקור כזה בגיל ההתבגרות מאפשר פתיחת "תיק גינקולוגי" ו"פתיחת הדלת" לביקורים עתידיים של הנערה.
בהיעדר מסלול הכשרה ייחודי לטפול בילדות ומתבגרות, רצוי שהמפגש הראשון עם רופא\ת נשים יהיה עם כל גינקולוג\ית המיומן\נת בטיפול בנערות ומתבגרות.

המרפאה

מומלץ, שהביקור הראשון של נערה אצל רופא\ת נשים יערך במרפאה ייעודית לנערות, או במרפאת נשים אך בשעות קבלה נפרדות לנערות. ראוי שבמרפאה יהיה חומר קריאה ועלוני מידע במספר שפות, המתאימים לגיל ההתבגרות.

המסגרת המיטבית הינה מרפאה רב מקצועית הכוללת רופא\ת נשים ורופא\ת מתבגרים המיומנים בטיפול בנערות, אח\ות ,תזונאי\ת, עובד\ת סוציאלי\ת או פסיכולוג\ית ויועצים אחרים. נוכח מגבלות מערכת הבריאות, מסגרת רחבה מעין זו לרוב אינה מתאפשרת. יחד עם זאת, יש לשאוף להערכה רב-תחומית ככל האפשר .

סודיות המידע

יש להסביר את כללי החיסיון הרפואי הנהוגים כבר במפגש הראשון.  החיסיון הרפואי וסודיות המידע מהווים חלק חשוב ביחסי רופא\ה-מטופלת, והינם חשובים ביותר לצורך יצירת מערכת אמון.

מועד המפגש

מומלץ שהמפגש הראשון עם רופא\ת הנשים יתבצע בגיל 13-15 שנים.  בגיל זה הנערה יכולה להיות בשלבים שונים של ההתבגרות early/mid/late adolescence.  יש להתחשב בכך שלעיתים ההתפתחות הקוגניטיבית, רגשית, גופנית ופסיכולוגית של הנערה אינה תואמת את גילה הכרונולוגי, ולהתאים את תוכן וניהול המפגש לנערה.

אוכלוסיות מיוחדות

מתבגרות עם צרכים מיוחדים, שלגביהן קיים חשש באשר ליכולת התמודדות עם מחזור ווסתי:
רצוי לקיים את המפגש הראשון עם הנצת שדיים על מנת להדריך את הנערה והוריה וכן לבנות תוכנית מעקב וטיפול.

מתבגרות עם חשד למומים חסימתיים במערכת הנקבית:
רצוי לקיים מפגש ראשון עם הנצת השדיים על מנת למנוע איחור באבחנה וטיפול.

מבנה המפגש

יש לשאוף לכך כי מפגש ההיכרות עם רופא/ת הנשים יכלול, במרבית המקרים, 4 חלקים.


בחלק זה של המפגש תילקח היסטוריה רפואית ומשפחתית מפורטת.  הרופא\ה י\תתן הסבר על שלבי ההתפתחות המינית והמחזור החודשי, תדירות ומשך הדימום התקינים, כאבי מחזור והטיפול המתאים, ותינתן הדרכה לנערה לגבי רישום הדימומים.

יש לציין את חשיבות המחזור החודשי כסמן המאפשר איתור בעיות בריאות כלליות ולא רק גינקולוגיות. יש להדגיש שהמפגש השגרתי אינו מחייב בדיקה גינקולוגית, אלא אם קיימת תלונה מכוונת. ניתן להסביר את סוגי הבדיקות השונים, וההבדל בין הסתכלות חיצונית, בדיקה פנימית ובדיקת על-שמע.


מומלץ שהשיחה הנפרדת של הרופא\ה עם ההורים תתבצע לפני השיחה הנפרדת עם הנערה. סדר זה יעזור לשכנע את הנערה לגבי חיסיון המידע, ויעזור בבניית האמון בין הרופא\ה לנערה.

בשיחה עם ההורים ניתן להעלות את מודעות ההורים להתנהגויות סיכוניות האופייניות לבני הנוער, להתנהגות בריאה ושאינה בריאה.


בחלק זה של המפגש יש לשוחח על ההתנהגות המינית של הנערה, יש לשאול האם היה מגע אינטימי כלשהו באזור איברי המין גם ללא חדירה. יש לתת הסבר על אמצעי המניעה, כולל emergency contraception, ועל מחלות מין ודרכי מניעתן.

יש לשוחח עם הנערה על הרגלים מזיקים כגון עישון, צריכת אלכוהול ושימוש בסמים. יש לברר נוכחות של הפרעות אכילה, בעיות משקל והשמנת יתר, ולבצע סקירה בסיסית להפרעה דיכאונית.

יש לשאול את הנערה האם הייתה חשופה בעבר או שהינה חשופה להתעללות גופנית, מינית או רגשית. יש להסביר מצבים של dating violence.

הבדיקה הגופנית
יש לידע את הנערה כי בזמן בדיקה גופנית יהיה נוכח מלווה – על פי רצונה.
ביצוע בדיקה גופנית בקטינה מחייב הסכמה של הנערה ושל ההורים.
סקירה למחלות מין תתבצע לפי הצורך, אצל נערות המקיימות יחסי מין.
ניתן לאבחן את מרבית מחלות המין בבדיקת דם ושתן ואין צורך בבדיקה נרתיקית לצורך זה.

יש להדגיש בפני ההורים והנערה שבמרבית המפגשים אין צורך בבדיקה נרתיקית!


יש לסכם את ממצאי השיחה והבדיקה, ולמסור את המלצות הרופא\ה בהתאם לממצאים. לפני הסיכום, חשוב לוודא שהנערה מסכימה למסירת תוצאות הבדיקה להוריה.

המלצה לביקורים נוספים

יש לזמן את הנערה לביקורת כל שנתיים (בגיל 13-15, 15-17, 17-19 שנים).
לאחר תחילת קיום יחסי מין, יש להמליץ על ביקורת גינקולוגית לפחות פעם בשנה.

לסיכום:

החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות ממליצה על ביקור שגרתי ראשון אצל רופא/ת נשים המיומן\נת בטיפול בנערות, לכל נערה בגיל 13-15. במהלך הביקור תתאפשר יצירת מערכת אמון נינוחה בין הנערה לרופא\ת הנשים, תתקבל אנמנזה משפחתית מההורים, תינתן הדרכה בנושאי בריאות,גורמי סיכון, התפתחות מינית, מחזור הווסת, אמצעי מניעה ובריאות מינית. לרוב, לא יהיה צורך לבצע בדיקה גינקולוגית בעת הביקור. הביקור אצל רופא\ת הנשים הינו חלק מתוכנית חינוך לבריאות ומניעת תחלואה ל"נערה הבריאה". ראוי שמפגש זה יהיה חלק מחינוך לאורח חיים בריא, במקביל למפגש בנושא גיל ההתבגרות שיתבצע על ידי רופא\ת הילדים או רופא\ת המשפחה הראשוני\ת.

References:

  1. American College of Obstetricians and Gynecologists.  Committee Opinion number 460:  The Initial Reproductive Health Visit.  Obstet Gynecol 2010; 116 (1): 240-3.
  2. American Academy of Pediatrics.  Menstruation in Girls and Adolescents:  Using the Menstrual Cycle as a Vital Sign.  Pediatrics 2006; 118: 2245-50.
  3. American College of Obstetricians and Gynecologists.  Committee Opinion number 349:  Menstruation in girls and Adolescents:  Using the Menstrual cycle as a Vital Sign.  Obstet Gynecol 2006; 1323-8.
  4. Delisi K, Gold MA.  The initial Adolescent Preventive Care visit.  Clin Obstet Gynecol 2008; 51: 190-204.
  5. Huff MB, McClanahan KK, Brown HA, et al.  It is more than just a reproductive healthcare visit:  experiences from an adolescent medicine clinic.  Int J Adolesc Med Health 2009; 21: 243-8.
  6. McKee MD, Fletcher J, Schechter CB.  Predictors of timely initiation of gynecologic care among urban adolescent girls.  J Adolesc Health 2006; 39: 183-91.

המידע באתר זה מוגש כשרות לציבור בלבד. בה בשעה שאנו משתדלים כמיטב יכולתינו לוודא שמידע זה נכון ומדוייק ככל האפשר, אין כל אחריות לנכונותו ולמהימנותו. אין להתיחס לחומר המוגש באתר זה כאל ייעוץ רפואי, ואתר זה אינו יכול להוות תחליף לייעוץ רפואי אישי אצל רופא מוסמך. כל החומר באתר זה מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים בארץ ובעולם אין להעתיק כל חומר מאתר זה בכל דרך שהיא ללא קבלת רשות בכתב.