מהות ומטרת החברה

תחום הגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות הינו חדש ומתפתח. בעשורים האחרונים הקהילה הרפואית נוכחה לדעת שילדות ומתבגרות זקוקות להתייחסות שונה בכל הקשור לבעיות גינקולוגיות וזאת נוכח המבנה, התפקוד והצרכים המיוחדים של אוכלוסיה זו. ההבנה הביאה להתפתחות גישה רב תחומית היוצרת שילוב ושיתוף פעולה מאתגר בין המקצועות השונים.

התמודדות עם הפתו-פיזיולוגיה השונה, צבירת ניסיון קליני והמידע המתפרסם, יצרו צורך בלימוד והתמקצעות ייחודיים. כמענה לדרישה זו הוקמו בעולם המערבי ובארה”ב ארגונים של מומחים לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות. בישראל נוסדה החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות בשנת 1995 ע”י קבוצה של רופאי נשים ורופאי ילדים בראשות פרופ’ יורם בייט. הקמתה נבעה מן הצורך הגובר בהתמקצעות בעלי עניין שעסקו במתן שרות לאוכלוסיית הילדות ומתבגרות בתחום הגינקולוגיה בארץ.

הקהילה הרפואית נוכחה לדעת שילדות ומתבגרות זקוקות להתייחסות שונה בכל הקשור לבעיות גינקולוגיות

חברים בחברה רופאים מתחומי הגינקולוגיה, רפואת ילדים, רפואת מתבגרים, רפואת משפחה, אנדוקרינולוגיה וגם בעלי עניין ממקצועות פארא-רפואיים, כגון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אחיות וכו’. השילוב מבטא היטב את טיבו הרב-תחומי של המקצוע. 
הכירו את חברי ועד החברה 

החברה מקיימת מפגשים וכנסים מדעיים, סדנאות לשיפור מיומנויות תקשורת עם מתבגרות, גיבוש נהלים לגבי “טיפול נאות” (standard of care) באמצעות האתר, ופרסום מידע באתר האינטרנט. סדר היום העיקרי של החברה הוא קידום בריאותה של אוכלוסיה צעירה זו אשר מהווה בסיס עתידי למחצית מאוכלוסיית העולם.

החברה נוסדה על מנת לקדם ולשפר את הטיפול בילדות ומתבגרות עם דגש מיוחד על רפואה מונעת

החברה נוסדה על מנת לקדם ולשפר את הטיפול בילדות ומתבגרות בריאות או עם הפרעות במערכת הרבייה. אנשי החברה בארץ ובעולם שמים דגש מיוחד על רפואה מונעת, הכוללת: הדרכה להיגיינה נאותה, שמירה על משקל תקין, מניעת תחלואה מתהליכי התבגרות לקויים, איתור מוקדם של פגמים ותיקונם, שימוש מושכל באמצעים למניעת הריון ומניעת מחלות המועברות במגע מיני.

אוכלוסיה צעירה זו מתאפיינת בהיענות נמוכה לטיפול רפואי ובעיקר בכל הקשור לרפואה מונעת. נערות ממעטות להיעזר בנותני שרות רפואי בכלל וברופאי נשים ומתבגרים בפרט, לכן קיימת חשיבות רבה בהבאת המידע העדכני והפצתו בקרב הצעירות.